Regulamin

Zachęcamy do zapoznanie się z regulaminem

Właściciele willi By The River będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.

2. Cisza nocna trwa od godz. 22:00 do godz. 7:00

3. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00

4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

5. Goście przybywający do willi zobowiązani są do zameldowania w recepcji zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z późniejszymi zmianami.

6. Opłata za cały deklarowany czas pobytu jest pobierana w momencie zameldowania , wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

7. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, nie zwracamy opłaty za nie wykorzystany okres wynajmu pokoju.

8. Życzenie przedłużenia pobytu będzie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.

9. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10 dnia w którym upływa termin najmu pokoju.

10. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do właścicieli, co w przyszłości umożliwi nam dostosowanie obiektu do oczekiwań Gości.

11. Willa ByTheRiver ma obowiązek zapewnić:

  • Warunki nieskrępowanego wypoczynku Gości
  • Bezpieczeństwo pobytu, zachowanie tajemnicy informacji o Gościach
  • Przyjazną atmosferę i uprzejmą obsługę
  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • Przechowywanie bagażu Gości
  • Dokonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko gdy wyrazi zgodę i życzenie

12. Pościel i ręczniki służą na tygodniowy pobyt, nie są zmieniane codziennie.

13. Odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

14. Willa ByTheRiver nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gościa, zaparkowanego przy obiekcie lub na jego terenie.

15. Gość powinien powiadomić recepcję o zaistniałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16. Za zagubienie kluczy Gość ponosi koszty zgodne z cennikiem.

17. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.

18. Osoby nie zameldowane w Willi mogą przebywać w pokoju od godz. 7 do godz. 22. Willa ByTheRiver może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

19. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Regulamin przewiduje karę pieniężną w kwocie 200 zł za łamanie tego zakazu, ponadto Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza ten zakaz bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

20. Gościom którzy w sposób rażący naruszają niniejszy regulamin możemy odmówić dalszego świadczenia usług.

21. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

22. Willa ByTheRiver może odmówić przyjęcia osobie, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Willi lub innych osób przebywających w Willi albo w inny sposób zakłóciła pobyt Gości lub funkcjonowanie Willi.

23. Ze względu na bezpieczeństwo p/poż. Zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

24. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa na terenie Willi będą odesłane na koszt Gościa na wskazany przez niego adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, będą przechowywane przez okres 3 m-cy.

25. Gość zobowiązany jest pozostawić aneks kuchenny posprzątany ( zmyte i wysuszone naczynia, sprzątnięty blat, kuchenka, zlewozmywak i lodówka, czyste naczynia ułożone w szafkach) w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za sprzątanie aneksu zgodnie z cennikiem.

26. Liczba osób w pokoju nie może być większa od zamówionej. Osoby dodatkowe w wieku od 8 lat muszą mieć wykupione dostawki. na gościu spoczywa obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Właściciele Willi ByTheRiver życzą Państwu miłego pobytu.